Call to us +37127650533

Zamknij (x)
''

Globalna polityka prywatności SIA SM

Niniejsza Polityka prywatności wraz z Warunkami użytkowania https://teplodar.eu/pl/content/3-przepisy-prawne reguluje korzystanie ze strony internetowej i/lub aplikacji mobilnej SIA SM Global oraz informacji i świadczone w nich usługi. Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do aplikacji, usług lub witryn stron trzecich, nawet jeśli uzyskujesz do nich dostęp z tej witryny lub są one tutaj wymienione. Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy informacji dostarczonych lub uzyskanych przez stronę trzecią. Jeśli niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania, przed podaniem informacji o sobie należy zapoznać się z obowiązującą polityką prywatności i powiązanymi warunkami zamieszczonymi na stronie internetowej, aplikacji lub innej usłudze, z której korzystasz. Rejestrując się w celu utworzenia konta użytkownika lub korzystając w inny sposób ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej SIA SM Global, musisz potwierdzić, że przeczytałeś i zrozumiałeś niniejszą Politykę prywatności. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności, ponieważ opisuje ona, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności, nie korzystaj ze strony internetowej i/lub aplikacji mobilnej SIA SM Global.

Administratorem Twoich danych osobowych jest SIA SM Global, kod podmiotu prawnego 40103969700, adres: Maskavas iela 322, Rīga, LV-1063, Łotwa, tel. kontaktowy: 29751047, adres e-mail: info@teplodar.eu („https://teplodar.eu/pl/ ”, „ My ”, „ Nas ”).

Nad bezpieczeństwem Twoich danych osobowych czuwa również nasz niezależny specjalista ds. ochrony danych, tel.: 29751047, adres e-mail: info@teplodar.eu

1. JAKIE DANE OSOBOWE Otrzymujemy?

1.1. Gromadzimy i przetwarzamy tylko istotne i istotne dane osobowe, które są niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

1.2. Dane osobowe, które zbieramy i przetwarzamy:

Nazwa danych

Pozyskiwane i przetwarzane dane osobowe

Podstawa prawna przetwarzania danych

Rejestracja

Obowiązkowe informacje rejestracyjne Adres e-mail.

Inne dane (dane, które podajesz według własnego uznania): imię, nazwisko, numer telefonu, data urodzenia, płeć, adres dostawy, informacje dotyczące płatności (w tym m.in. numer rachunku bankowego), numer karty bankowej.

Zakładając konto w https://teplodar.eu/pl/ możesz podać dodatkowe dane osobowe, które nie są wymagane do korzystania z serwisu https://teplodar.eu/pl/ i aplikacji mobilnej.

Przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się zgodnie z umową pomiędzy Tobą a https://teplodar.eu/pl/ nahttps://teplodar.eu/pl/korzystanie ze strony internetowej i aplikacji mobilnej.

Pozyskiwanie danych

Zbieramy dane osobowe, które nam przekazujesz przy zakupie towarówhttps://teplodar.eu/pl/strona internetowa i/lub aplikacja mobilna.

Uzyskujemy Twoje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres wysyłki, sposób dostawy produktu, metodę płatności, informacje o płatności (w tym między innymi numer rachunku bankowego), podstawowe informacje o osobach trzecich otrzymujących produkty, adres IP.

Na podstawie umowy sprzedaży.

Ciasteczka

Twoja historia przeglądania i zachowaniehttps://teplodar.eu/pl/strona internetowa i/lub aplikacja mobilna

Na podstawie Twojej zgody

Opcje komunikacji

Obejmują one wybór otrzymywania informacji marketingowych od nas i osób trzecich, a także wybór dotyczący komunikacji. Oferujemy Ci możliwość zarządzania różnymi dostępnymi opcjami komunikacji, w tym opcją opt-in/opt-out. Czasami otrzymasz również obowiązkową komunikację odhttps://teplodar.eu/pl/strony internetowe, jeśli dostarczamy Ci usługi i treści, o które prosisz, lub jeśli jesteśmy zobowiązani do dostarczania ważnych powiadomień dotyczących tej witryny.

Pozyskamy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, historię Twojej opinii publicznej na temat sprzedawanych towarówhttps://teplodar.eu/pl/, Twoją listę życzeń, historię naszej i Twojej komunikacji, numer telefonu, adres IP, informacje o koszyku, historię odpowiedzi na pytania ankiety, a także informacje o Twoich zakupach, historię zamówień, historię płatności.

Ponadto w zależności odhttps://teplodar.eu/pl/dodatkowe dane osobowe mogą być pozyskane w związku ze świadczonymi usługamihttps://teplodar.eu/pl/korzystanie ze strony internetowej i/lub aplikacji mobilnej.

Na podstawie umowy między Tobą ahttps://teplodar.eu/pl/ohttps://teplodar.eu/pl/korzystanie ze strony internetowej i aplikacji mobilnej

Informacje kontaktowe, opinie i ankiety

Gdy przekazujesz nam opinię, kontaktujesz się z nami w celu uzyskania pomocy lub zadajesz nam pytania, możemy uzyskać Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i / lub inne dane kontaktowe, aby odpowiedzieć na Twoją opinię, zapewnić wsparcie lub odpowiedzieć na Twoje pytania. Należą do nich zapisy i kopie Twojej korespondencji z nami (w tym adresy e-mail i numery telefonów).

Na podstawie umowy między Tobą ahttps://teplodar.eu/pl/ohttps://teplodar.eu/pl/korzystanie ze strony internetowej i aplikacji mobilnej

Dane analityczne

Chcemy, aby korzystanie z naszej strony internetowej i aplikacji mobilnej było jak najprostsze i wygodniejsze, dlatego analizujemy Twoje działania, podczas których analizujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe:

Historia zakupów; Historia przeglądania; Historia płatności; recenzje zakupionych towarów; odpowiedzi na pytania ankietowe; historię komunikacji między Tobą a nami, w tym korespondencji elektronicznej i rozmów telefonicznych.

Na podstawie uzasadnionych interesów

Informacje marketingowe

Jeżeli przekazujesz ogólne oferty na organizowane przez nas towary, loterie, reklamy i projekty, podajemy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numery identyfikacyjne urządzenia.

Na podstawie Twojej zgody

Spersonalizowane informacje marketingowe

Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres wysyłki, historia rodzajów dostawy, historia płatności, historia zakupów, historia zakupów, adres IP, numery identyfikacyjne urządzeń.

Na podstawie Twojej zgody

Treści, które udostępniasz

Możesz udostępniać treścihttps://teplodar.eu/pl/Strona internetowa. Pozyskujemy tworzone przez Ciebie treści i przesyłamy je na naszą stronę internetową. Pamiętaj, że udostępniasz te treści publicznie, więc ponosisz wyłączną odpowiedzialność za udostępniane treści.

Na podstawie umowy między Tobą ahttps://teplodar.eu/pl/ohttps://teplodar.eu/pl/korzystanie ze strony internetowej i aplikacji mobilnej

2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Gromadzimy Twoje dane osobowe wyłącznie w określonym, jednoznacznym i zgodnym z prawem celu i nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.

2.2. Staraj się dać ci dostęphttps://teplodar.eu/pl/strona internetowa i aplikacja mobilna. Więc możesz użyćhttps://teplodar.eu/pl/strony internetowej i aplikacji mobilnej, przetwarzamy następujące dane osobowe:

2.2.1 informacje rejestracyjne

2.3. W celu obsługi zgłoszeń sprzedażowych i wsparcia przetwarzamy następujące dane osobowe:

2.3.3. Informacja o zakupie

2.3.4. treści, które udostępniasz

2.4. Chcemy, abyhttps://teplodar.eu/pl/Korzystanie ze strony internetowej i aplikacji mobilnej jest tak proste i wygodne, jak to tylko możliwe, dlatego w celu doskonalenia naszych usług stale analizujemy nasze działania, analizując i zarządzając następującymi informacjami:

2.4.1. informacje o plikach cookie;

2.4.2. dane analityczne.

2.5. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu obsługi Twoich próśb i pytań.

2.5.1. W celu zapewnienia Państwu wysokiej jakości usług i kompleksowej obsługi, zbieramy Państwa dane osobowe w sposób opisany powyżej w punkcie 1.2 niniejszej Polityki Prywatności; przetwarzamy również Twoje pytania i prośby.

2.6. W celu przedstawiania Państwu ogólnych i spersonalizowanych ofert przetwarzamy następujące dane osobowe:

2.6.1. Informacje marketingowe;

2.6.2. Spersonalizowane dane osobowe. Powyższe dane osobowe przetwarzane są wyłącznie za Twoją zgodą. Masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pisemnie, e-mailem info@teplodar.eu lub zmieniając status subskrypcji swojego konta.

3. CZY MOGĘ WYRAŻAĆ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ NA KORZYSTANIE Z SERWISU TEPLODAR.EU I APLIKACJI MOBILNEJ?

3.4. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z wyrażoną przez Ciebie zgodą. Nie jest jednak możliwe sfinalizowanie zakupu bez wymaganych informacji, ponieważ sprzedawca nie będzie w stanie sfinalizować zamówienia.

4. W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

4.4. Możemy przekazywać określone informacje stronom trzecim, które zbieramy lub przechowujemy, aby zapewnić otrzymanie żądanych produktów lub usług. Przekazanie Twoich danych osobowych jest obowiązkowe w celu prawidłowej realizacji zamówienia.

4.5. Przekazujemy Twoje dane osobowe Sprzedawcom. Twoje dane osobowe są przesyłane Sprzedawcom w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Twojego zamówienia. Przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę reguluje procedura określona przez Sprzedawcę. Przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży ze Sprzedawcą należy dokładnie zapoznać się z polityką przetwarzania danych osobowych Sprzedawcy.

4.6. Twoje dane osobowe przekazujemy Usługodawcom. Twoje dane osobowe są również przesyłane do innych usługodawców, takich jak firmy kurierskie, call center i inne, które świadczą usługi na rzecz Sprzedawcy lubhttps://teplodar.eu/pl/.

4.7. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w związku z postępowaniem sądowym -

4.8. Możemy również ujawnić informacje o Tobie innym stronom, jeśli uznamy, że należy powołać się na uzasadnione roszczenie państwowe lub postępowanie prawne (takie jak nakaz sądowy, nakaz przeszukania, wezwanie do sądu).

4.9. Pamiętaj, że Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Twoje dane osobowe są przekazywane poza EOG pod następującymi warunkami:

4.9.1. dane są wysyłane tylko do naszych zaufanych partnerów, którzy zapewniają Ci dostęphttps://teplodar.eu/pl/;

4.9.2. Z tymi partnerami została podpisana umowa o przetwarzanie danych w celu zagwarantowania ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z wymogami prawnymi.

4.9.3. Komisja Europejska zdecydowała o stosowności kraju, w którym nasz partner ma siedzibę i zagwarantowany jest odpowiedni poziom bezpieczeństwa;

4.9.4. Partnerzy gwarantują, że poziom bezpieczeństwa danych osobowych spełnia wymogi Tarczy Prywatności UE-USA.

5. JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ DANE OSOBOWE?

5.1. Twoje dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nie krócej jednak niż przez czas wymagany przepisami prawa regulującymi naszą działalność. Dane przetwarzane za Twoją zgodą są przechowywane do momentu wycofania zgody.

6. W JAKI SPOSÓB MOGĘ UZYSKAĆ DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ TEPLODAR.EU?

6.1. Masz prawo dostępu i wglądu do swoich przetwarzanych danych osobowychhttps://teplodar.eu/pl/. Możesz uzyskać dostęp do przetwarzanych danych osobowych w następujący sposób:

6.1.1. wysyłając do nas zgłoszenie na e-mail - info@teplodar.eu;

6.1.2. Kontakt telefoniczny - 29751047;

7. JAK ZMIENIĆ/POPRAWIĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

7.1. Jeśli stwierdzisz, że Twoje dane osobowe są niedokładne/niekompletne i chciałbyś je zmienić lub poprawić, możesz to zrobić w następujący sposób:

7.1.1. w sekcji „edytuj mój profil” na swoim koncie osobistym;

7.1.2. kontakt e-mailowy - info@teplodar.eu;

7.1.3. kontakt telefoniczny - 29751047.

8. CZY MOGĘ WNIOSKOWAĆ O USUNIĘCIE SWOICH DANYCH?

8.1. Masz prawo zażądać od nas zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych i usunięcia ich zgodnie z Twoją prośbą.

8.2. Pamiętaj, że Twoje dane osobowe nie zostaną usunięte z naszej bazy danych, jeśli spełniony zostanie którykolwiek z poniższych warunków:

8.2.1. Twoje dane osobowe są niezbędne do celu, w jakim zostały zebrane/przetworzone;

8.2.2. nie wycofałeś zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych;

8.2.3. przetwarzanie danych leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie;

8.2.4. jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z wymogami prawa Unii Europejskiej i prawa lokalnego;

8.2.5. Twoje dane osobowe muszą być przetwarzane w celu wszczęcia postępowania sądowego, dochodzenia roszczeń lub odpowiedzi na roszczenia sądowe.

8.3. Możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych w następujący sposób:

8.3.1. kontakt e-mailowy - info@teplodar.eu;

8.3.2. kontakt telefoniczny - 29751047.

9. CZY MOGĘ OGRANICZYĆ PRAWO DO PRZETWARZANIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

9.1. Możesz uniemożliwić nam przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jeśli odmówisz przetwarzania swoich danych osobowych, nie podejmiemy żadnych działań na Twoich danych osobowych poza przechowywaniem Twoich danych osobowych. Możesz odmówić przetwarzania swoich danych osobowych w następujących okolicznościach:

9.1.1. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie wyrażasz zgody na usunięcie swoich danych osobowych;

9.1.2. Twoje dane osobowe muszą być przetwarzane w celu zgłoszenia, dochodzenia lub odpowiedzi na roszczenia sądowe;

9.1.3. Twoje dane osobowe są przetwarzane pomimo wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec ich przetwarzania (na tej podstawie przetwarzanie będzie ograniczone do czasu potwierdzenia, że powody, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe, przeważają nad Twoimi przyczynami).

9.2. Możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w następujący sposób:

9.2.1. kontakt e-mailowy - info@teplodar.eu;

9.2.2. kontakt telefoniczny - 29751047.

10. CZY MOGĘ WYCOFAĆ ZGODĘ I JAK TO ZROBIĆ?

10.1. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie w następujący sposób:

10.1.1. w sekcji „edytuj mój profil” na swoim koncie osobistym -

10.1.2. kontakt e-mailowy - info@teplodar.eu;

10.1.3. kontakt telefoniczny - 29751047.

11. CO OZNACZA PRAWO DO PRZEKAZYWANIA DANYCH? JAK MOGĘ Z NICH KORZYSTAĆ?

11.1. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że przysługuje Ci prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczących Ciebie danych osobowych, które nam przekazałeś, oraz prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora danych.

11.2. Możesz żądać przeniesienia swoich danych osobowych w następujący sposób:

11.2.1. kontakt e-mailowy - info@teplodar.eu;

11.2.2. kontakt telefoniczny - 29751047.

12. W JAKI SPOSÓB MOGĘ WNIOSKOWAĆ O WYKONYWANIE SWOICH PRAW?

12.1. Twoje żądania dotyczące Twoich danych osobowych możesz składać w następujący sposób:

12.1.1. kontakt e-mailowy - info@teplodar.eu;

12.1.2. kontakt telefoniczny - 29751047.

12.2. Nasz system rozpozna Cię po Twoim adresie e-mail. Przesyłając do nas swoje żądanie, zawsze podaj adres e-mail, na który uzyskano te informacje. Jeśli nie podasz adresu e-mail lub adresu e-mail osoby zgłaszającej żądanie, nie będziemy w stanie prawidłowo Cię zidentyfikować i podać żądanych informacji ani spełnić Twojego żądania.

12.3. Dla Twojej wygody formularze wniosków są dostępne na Twoim koncie profilu.

12.4. Jeżeli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, masz prawo skontaktować się z Państwową Inspekcją Danych.

13. COOKIES. CO TO SĄ?

13.1. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są wysyłane na Twoje urządzenie podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookie pomagają nam rozpoznać Twoje urządzenie i pomagają nam ulepszać i ułatwiać korzystanie z naszej strony internetowej.